ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส/ กบอ.อำเภอวานรนิวาส ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำ ...

Read More »

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

โครงการ”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที ...

Read More »

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย แห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังบง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดสกลนคร มูลนิธิ พอ.สว.ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.สำนักงาน ...

Read More »

การออกตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในสังกัดฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้น ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม และโรงเรียนบ้านอินแปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »