ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ(Hands-on) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักงา ...

Read More »

ประชุมชี้แจงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ในฐานะผู้พัฒนาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ผ่านระบบ zoom

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ส ...

Read More »

งานผ้าป่าการศึกษา 84 ปี โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ OBEC Content Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำ ...

Read More »

การประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 และบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

การประชุมการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

ให้การต้อนรับ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื ...

Read More »