ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนั ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักง ...

Read More »

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอัตราจ้างโครงการครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเพียพิทยาพัฒน์

              เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ...

Read More »

ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ...

Read More »