ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเพียพิทยาพัฒน์

              เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงาน ...

Read More »

ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

การประชุมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ...

Read More »

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพ ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

รับฟังการประชุมพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. และการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »