–>>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการคัดเลือกผลงาน โครงงาน คลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “สื่อความรักยุค New Normal” ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการคัดเลือกผลงาน โครงงาน คลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “สื่อความรักยุค New Normal” ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี้>>> download<<<

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3