เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับการรายงานปฏิบัติหน้าที่ของ นายจิณณกฤต จันทร์มนตรี นักบริหารงานการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร มารับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายไตรทอง สืบเชื้องาม ,นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อม ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับการรายงานปฏิบัติหน้าที่ของ นายจิณณกฤต จันทร์มนตรี นักบริหารงานการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร มารับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง ระยอง

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ >>>> download<<<<

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3