เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายธนานพ อ้อยแขม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร กรณีเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายธนานพ อ้อยแขม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร กรณีเสียชีวิต

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3