เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายณัฐพล บรรจง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กรณีประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) กรณี เด็กชายณัฐพล บรรจง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กรณีประสบอุบัติเหตุ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3