เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรณี เด็กชายจักรี อินทะนันท์ นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ประสบอุบัติเหตุและนอนรักษาตัวณ โรงพยาบาล จำนวน 13 วัน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรณี เด็กชายจักรี อินทะนันท์ นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ประสบอุบัติเหตุและนอนรักษาตัวณ โรงพยาบาล จำนวน 13 วัน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3