เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ข้าราชการในสังกัด

ให้แด่ นายสมเด็จ ขาวนาเข ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่ กรณีลาออกจากราชการและ นางสาวจตุพร เอกพล ครู กรณี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอน ร.ร.บ้านดอนหญ้านาง ณ หอประชุมชั้นล่างอาคาร 3 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยให้กำลังใจแก่บุคลากรทั้งสอง ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อย่างดี พร้อมกันนี้ได้อวยพรให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใหม่ และสถานศึกษาแห่งใหม่

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3