วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางรองนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมไว้อาลัย และมอบเงินร่วมทำบุญ ในนามคณะกรรมการสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 กรณี คุณครูสุวรรณจุ้ยเตย อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง ที่เสียชีวิต และเป็นสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจดังกล่าว

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3