->>ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ  >>download<<<

ดาวน์โหลดรายชื่อ >>download<<<

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3