ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

download ประกาศเชิญชวน

downloadเอกสารประกวดราคา

downloadคุณลักษณะเฉพาะ

About กลุ่ม การเงิน

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3