เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการประชุมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด พร้อมวิทยากรพิเศษจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ กรรมการสหกรณ์

ร่วมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ ให้แก่สมาชิก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศ

อัลบั้มภาพ:>>https://drive.google.com/drive/folders/1jYTgiD-gmR_5JNGefnn0MDjtjh3W9AeE?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3