เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และการประกาศเจตนารมณ์ ห้ามนำถุงพลาสติคแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทในหน่วยงาน งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร กิจกรรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน. 3 เป็นประธานการประชุมโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และการประกาศเจตนารมณ์ ห้ามนำถุงพลาสติคแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทในหน่วยงาน งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร กิจกรรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

อัลบั้มภาพ:>>https://drive.google.com/drive/folders/1tIDCuM6RKxYVfh1gFMpqs2E238TACSsU?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3