ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3