เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา) ในรูปแบบ On-line vedio conference ในวันที่องคมนตรีในฐานะกรรมการฯ

เมื่อวันที่่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีท้าว ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา) ในรูปแบบ On-line vedio conference ในวันที่องคมนตรีในฐานะกรรมการฯ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ประธานเปิดการอบรม พร้อมกันนี้รับฟังบรรยายจาก นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ประธานอนุกรรมการฯ เป็นวิทยากร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3