เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจและหารือการแก้ไขปัญหาการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจและหารือการแก้ไขปัญหาการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1IrC1fzKh-_HgBWP3rLx70RMOcmr8_j20?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3