เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เวลา 09.30 น. ณ ถนนสายบ้านอินแปลง-บ้านโคกก่อง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3