-> แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้อมูลในระบบ DMC (ข้อมูล 10 พ.ย.)

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้อมูลในระบบ DMC (ข้อมูล 10 พ.ย.)

หนังสือราชการแจ้งดำเนินการ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3