สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านทุ่งโพธิ์ โดย นายสัญญา วัฒนาเนตร หัวหน้าสนามสอบ และนางธนัตถ์ศรณ์ เถายะบุตร ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนศูนย์สอบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดย สพป.สกลนคร เขต 3 มีศูนย์สอบ ม.3 ทั้งสิ้นจำนวน 14 สนามสอบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมยังเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัส Covid-19

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3