สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงหม้อทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงหม้อทอง โดย นายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น หัวหน้าสนามสอบ และคุณครูพรพรรณ ศรีประสงค์ ตัวแทนศูนย์สอบ ณ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดย สพป.สกลนคร เขต 3 มีศูนย์สอบ ม.3 ทั้งสิ้นจำนวน 14 สนามสอบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมยังเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3