สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านนาซอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 64 ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านนาซอ โดย นายตรีเนตร ตรงดี หัวหน้าสนามสอบ และนางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนศูนย์สอบ ณ โรงเรียนบ้านนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดย สพป.สกลนครเขต 3มีศูนย์สอบ ม.3 ทั้งสิ้นจำนวน 14 สนามสอบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยังเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3