สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงสาสุวรรณคีรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์สอบ สพป.สกลนคร เขต 3 (4703) ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ บ้านดงสาสุวรรณคีรี โดย นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน หัวหน้าสนามสอบ และนางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนศูนย์สอบ ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดย สพป.สกลนคร เขต 3 มีศูนย์สอบ ม.3 ทั้งสิ้นจำนวน 14 สนามสอบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3