การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสคบ.สน.3) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสคบ.สน.3) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3 โดยสมาคมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เป็นสมาชิก เมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ และค่าสวัสดิการให้กับทายาทของสมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม โดยได้รับความสนใจแก่ครูและบุคลากรในสังกัดสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3