สพป.สน.3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วนนางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ณ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3