เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ โรงแรมพีซี พาเลซ จังหวัดสกลนคร เขต 3 โดยนโยบายจัดทำแบบบันทึกข้อในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนดทุกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ โรงแรมพีซี พาเลซ จังหวัดสกลนคร เขต 3 โดยนโยบายจัดทำแบบบันทึกข้อในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนดทุกโรงเรียน

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3