สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก่อ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก่อ โดย นายไพบูลย์ กุลอัก ผอ.ร.ร.บ้านก่อ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 การเรียนการสอนในห้องเรียน และสภาพอาคารที่ปลอดภัยต่อผู้สอนและผู้เรียน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3