สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะนกทา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดย นางจินดา อินทรสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านบะนกทา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ศึกษานิเทศก์ ครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 การเรียนการสอนในห้องเรียน และสภาพอาคาร ที่ปลอดภัยต่อผู้สอนและผู้เรียน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3