18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านนาซอ รับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จาก สพป.สกลนคร เขต 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18 พฤษภาคม 2565 นำโดยสกุณ แก้วพิกุล รองสพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายวรวิทร บุญพูล ผอ.ร.ร.อบ.วานรนิวาส ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองวานรพร้อมคณะ ได้มามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย บ้านโคกเจริญ ด.ญ.กนกพิชญ์ ธูปน้ำคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3