18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) รับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นำโดย นายสกุล  แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3