วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย ท่านผอ.กวินวัชญ์ ชิงชัย ก.ต.ป.น. ท่านผอ.ทรงศิลป์ ไฝทาคำ ประธานศูนย์ท่าก้อนนาฮี ท่านผอ.ธีระพงษ์ แก้วฝ่าย รองประธานศูนย์ท่าก่อนนาฮี ท่านศน.ทวีทรัพย์ มาละอินทร์และคณะ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3