รร.บ้านพุทธรักษา ทำกิจกรรมศิษย์รักครู ครูรักศิษย์ ตอนรับเปิดเทอมใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ให้ความรู้ประวัติวันลอยกระทง และบทสวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

รร.บ้านพุทธรักษา ทำกิจกรรมศิษย์รักครู ครูรักศิษย์ ตอนรับเปิดเทอมใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ให้ความรู้ประวัติวันลอยกระทง และบทสวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3