20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฎร์ 347) รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ (ประชาราษฎร์ 347) รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3