โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3