โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน พร้อมนี้ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และ นายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมบันทึกภาพและตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3