โรงเรียนบ้านเซือม ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน

โรงเรียนบ้านเซือม ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3