23 พฤษภาคม 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดตามแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ร.ร.บ้านคำตากล้าและ ร.ร.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.ร.ร. และ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า และ โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ พร้อมประชุมสร้างการรับรู้เข้าใจให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ในด้านแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนทั้งสอง เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อมุ่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมการดำเนินการ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3