โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 นำโดย ท่านผอ.วรวิทย์ บุญพูล ประธานศูนย์ฯเมืองวานร ท่านผอ.เอกสิทธิ์ ไตรธิเลน รองประธานศูนย์ฯเมืองวานร ท่าน ศน.ปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ ที่ให้การนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนะนำ ชี้แนะ และมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3