การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ต้องการเสื้อที่ระลึกการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 แจ้งรายละเอียดการสั่งจองพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการ ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3