ต้อนรับและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เขตพื้นการศึกษา

วันที่ 13 พ.ย.60 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารในสำนักงานผอ.สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เขตพื้นการศึกษา จาก สพฐ.ร่วมกับ ปปช.ปี 2560 ที่ห้องมิตรภาพ สพป.สน.3
การดำเนินการรับการประเมินเรียบร้อยด้วยดีและได้รับการชื่นชนจากคณะกรรมการในการทำงาน..

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3