ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธ เช้า ข่าว สพฐ.

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3  และ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธ เช้า ข่าว สพฐ. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาที่สำคัญดังนี้

  • ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู
  • การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตร CPR
  • โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
  • ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา
  • การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “สานพลังประชารัฐ” (CONNECT ED)

 

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3