โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

โรงเรียนบ้านนายม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3