ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รายงานการรับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รายงานการรับการนิเทศกำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3