โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา รับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากนางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกประเมินครูผู้ช่วย และขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3