27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดงเสียว รายงานยอดติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา เพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3