27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3