โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียนฯ

คณะครูระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความสุขสนุกให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นการความสนใจและอยากมาเรียนให้กับนักเรียน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3