สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สพป.สกลนคร เขต นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สน.๓ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.๓ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ในการนี้มี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3