เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดการประชุมสามัญ ประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อมอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้ ดร.ปริญญา อุปลา และนางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านนโยบายสู่สถานศึกษา เช่น นโยบายที่เร่งด่วนด้านการศึกษา หลักสูตรสมรรถนะ การอ่านออกเขียนได้ จุดเน้นการสอนปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ สวัสดิการ เพื่อสร้่างขวัญกำลังใจให้กับครูในศูนย์เครือข่ายฯ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3